Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Πυροσβεστική : Ανακοίνωση-Προκήρυξη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για πρόσληψη τακτικών & αναπληρωτών καθηγητών, με ωριαία αποζημίωση http://bit.ly/awzgcO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: