Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Αστυνομία : Κίνηση τώρα στη Θεσσαλονίκη: πολύ αυξημένη στη Λεωφόρο Νίκης, αυξημένη: στην οδό Εγνατία, >>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια: