Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Αστυνομία : <<Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών- είσοδος/ από Γέφυρα Μεταμόρφωσης έως Ιερά Οδό) και Λιμάνι Πειραιά (περιμετρικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια: