Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Αστυνομία : Κυκλοφορία κέντρο Αθήνας: κλειστή η Αμαλίας από Ξενοφώντος και η Βασ.Σοφίας από Σέκερη έως Αμαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: