Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Αστυνομία : Κέντρο Αθήνας: κλειστή η Λ. Βασ. Σοφίας από Σέκερη, η Λ. Αμαλίας από Ξενοφώντος, η Ακαδημίας από Κανάρη και η Πειραιώς από Κολωνού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: