Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Αστυνομία : Ενημέρωση για την κυκλοφορία στους δρόμους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αθήνα: http://t.co/xM2WQ5tk και Θεσσαλονίκη: http://t.co/2ytsgTmm.

Δεν υπάρχουν σχόλια: