Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Αστυνομία : Ενημέρωση για την κυκλοφορία στους δρόμους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αθήνα:http://t.co/tVfKdE3I και Θεσσαλονίκη http://t.co/FYSbPuoI.

Δεν υπάρχουν σχόλια: